Kto może wykonywać i opisywać badania USG?

Badanie ultrasonograficzne, znane również jako USG, to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która pozwala na ocenę struktury i funkcji różnych narządów i tkanek w organizmie. W przypadku usg węzłów chłonnych, badanie to pozwala na ocenę ich wielkości, kształtu oraz struktury. Ale kto jest odpowiednią osobą do przeprowadzenia takiego badania i jego późniejszego opisania? 

Kwalifikacje lekarzy wykonujących USG

W Polsce badania ultrasonograficzne mogą być wykonywane przez lekarzy różnych specjalności, jednak nie każdy lekarz może wykonywać usg węzłów chłonnych. Aby móc przeprowadzać tego rodzaju badanie, lekarz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU), lekarz powinien ukończyć specjalistyczny kurs z zakresu ultrasonografii oraz zdobyć praktykę w wykonywaniu tego rodzaju badań pod okiem doświadczonego specjalisty. Ponadto, lekarz musi posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania USG, które są przyznawane przez PTU.

Rola radiologa w diagnostyce ultrasonograficznej

Radiolog to lekarz specjalista, który zajmuje się diagnostyką obrazową, w tym również badaniami ultrasonograficznymi. W przypadku USG węzłów chłonnych, radiolog może zarówno przeprowadzać badanie, jak i opisywać jego wyniki. Radiologowie posiadają szeroką wiedzę na temat anatomii, fizjologii oraz patologii różnych narządów i tkanek, co pozwala im na precyzyjną ocenę obrazów uzyskanych podczas badania USG. Warto dodać, że radiologowie często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak chirurdzy czy onkolodzy, którzy również mogą wykonywać USG węzłów chłonnych. W Łodzi usługi medyczne z tego zakresu świadczone są w naszym Gabinecie USG.

Inni specjaliści wykonujący USG węzłów chłonnych

Oprócz radiologów, USG węzłów chłonnych mogą być również wykonywane przez lekarzy innych specjalności, takich jak chirurdzy czy onkolodzy. W przypadku tych specjalistów, badanie ultrasonograficzne może być częścią diagnostyki lub leczenia chorób związanych z układem chłonnym. Na przykład, chirurg może wykonać USG węzłów chłonnych przed planowanym zabiegiem operacyjnym, aby ocenić ich stan i zaplanować właściwe postępowanie. Podobnie, onkolog może stosować badanie USG w celu monitorowania pacjentów z chorobami nowotworowymi.