Doppler układu wrotnego Łódź

Doppler systemu wrotnego to jedno z badań, jakie realizujemy w naszych gabinetach w Łodzi. Jest to zabieg ultrasonograficzny, który koncentruje się na ocenie przepływu krwi w żyle wrotnej i jej odgałęzieniach oraz pozostałych naczyniach wątroby. Układ żył wrotnych to unikalny system, który przenosi krew z narządów jamy brzusznej, takich jak żołądek, jelita, śledziona i trzustka, do wątroby, w celu dalszego przetworzenia oraz detoksykacji.

Doppler układu wrotnego pozwala na dokładną diagnostykę nadciśnienia wrotnego. Umożliwia także ocenę morfologii wątroby i śledziony oraz pokazuje stan całego układu naczyniowego. W celu przygotowania do badania należy nie jeść i nie pić przez 6 do 8 godzin przed zabiegiem. Post pomaga zminimalizować zakłócenia w ruchu gazów i jelit, które mogą wpływać na jakość obrazów. Dodatkowo w dniu poprzedzającym badanie, dieta powinna być lekkostrawna.

Jak przebiega zabieg Dopplera układu wrotnego w Łodzi?

Badanie Dopplera układu wrotnego, które realizujemy w Łodzi, poprzedzone jest dokładnym wywiadem z pacjentem oraz zapoznaniem się z dokumentacją dotyczącą wcześniejszego leczenia i wynikami poprzednich badań. Sam zabieg wykonywany jest w pozycji leżącej na plecach i na boku Podczas badania lekarz przykłada głowicę w odpowiednie miejsca jamy brzusznej, w celu uwidocznienia wątroby, naczyń układu wrotnego, pęcherzyka żółciowego oraz pozostałych narządów w jamie brzusznej. Po zakończeniu zabiegu diagnosta sporządza wynik badania, dodatkowo może poinformować pacjenta o wskazaniach do kontrolnego badania USG, jeśli takie występują czy o wskazaniach do konsultacji u odpowiedniego specjalisty.